Uit een eerste analyse blijkt dat modernisering van het formeelrechtelijke heffingssysteem niet mogelijk is voor 2028 wegens de ICT-mogelijkheden van de Belastingdienst. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindsman informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het onderzoek naar de massaalbezwaarprocedure en de voortgang naar het onderzoek moderniseren en vereenvoudigen van het formeelrechtelijke heffingssysteem ‘direct aanpassen’. De brief bevat onder andere een schets van mogelijke wetswijzigingen.

Het huidige formeelrechtelijke heffingssysteem is onvoldoende meegeëvolueerd met de technische ontwikkelingen, ontwikkelingen in de uitvoering en maatschappelijke wensen. Dit leidt tot rechtsonzekerheid bij belastingplichtigen en juridische risico’s bij de Belastingdienst.

Burgers hebben behoefte aan weinig beperkingen en voorwaarden voor het herstellen van fouten in een aangifte of aanslag. Indien voorwaarden en beperkingen bij het aanpassen van aanslagen en aangiften worden versoepeld voor een belastingplichtige, moet dit volgens de staatssecretaris ook gelden voor de Belastingdienst.

Het is vanwege de demissionaire status van het kabinet niet waarschijnlijk dat het wetsvoorstel ‘direct aanpassen’ begin 2024 in internetconsultatie wordt gebracht. Modernisering van het formeelrechtelijke heffingssysteem zal vanwege ICT-beperkingen waarschijnlijk niet plaatsvinden voor 2028.

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 1

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 21 september

Informatiesoort: VN Vandaag

282

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen