Rechtbank Den Haag oordeelt dat X geen recht heeft op een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in de bezwaarfase.

X maakt bezwaar tegen navorderingsaanslagen IB/PVV 2014 en 2015. De inspecteur vermindert de navorderingsaanslagen naar nihil maar weigert X de gevraagde bezwaarkostenvergoeding.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X geen recht heeft op een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand in de bezwaarfase. De inspecteur heeft X, voorafgaand aan het opleggen van de navorderingsaanslagen, meerdere keren in de gelegenheid gesteld om bewijsstukken aan te leveren van de door hem opgevoerde aftrekposten. X heeft niet bewezen dat hij de bewijsstukken wel tijdig heeft overgelegd. Pas voor het eerst in de bezwaarfase heeft X nadere bewijsstukken overgelegd. De inspecteur heeft naar aanleiding van deze stukken een deel van de geclaimde aftrekposten geaccepteerd en heeft met toepassing van het correctiebeleid uiteindelijk de navorderingsaanslagen verminderd naar nihil. Gelet op deze gang van zaken kan niet worden geconcludeerd dat de navorderingsaanslagen zijn vernietigd wegens een aan de inspecteur te wijten onrechtmatigheid. X heeft daarom geen recht op een kostenvergoeding voor de bezwaarfase.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:15

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 21 september

Informatiesoort: VN Vandaag

220

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen