De Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid hebben het conceptwetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter consultatie voorgelegd.

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners; UBO) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Het gaat om situaties waarvan de trustee of de persoon die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie bekleedt als een trustee in een trust, in Nederland woonachtig of gevestigd is, of, indien de trustee buiten de Europese Unie woonachtig of gevestigd is, waarvan de trustee namens de trust of soortgelijke juridische constructie in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft. Deze verplichting vloeit voort uit de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn.

Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2020 op het conceptwetvoorstel reageren.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht

Editie: 21 april

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

  982
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen