Hof Den Haag oordeelt dat niet afgedragen loonheffing en premie volksverzekeringen niet in aanmerking kan worden genomen als voorheffing IB/PVV.

X werkt bij een ambassade en is verzekerd en (loon)belastingplichtig in Nederland. X heeft geen inkomsten uit werk en woning opgenomen in zijn aangifte IB/PVV 2013 en 2014. De inspecteur verwerkt het inkomen wel in de aanslagen IB/PVV. In geschil is of terecht geen rekening is gehouden met loonheffing als voorheffing bij het opleggen van de aanslagen. X gaat in hoger beroep.

Hof Den Haag oordeelt dat X onvoldoende aannemelijk maakt dat de ambassade loonbelasting en premie volksverzekeringen inhoudt en afdraagt. De ambassade is niet inhoudingsplichtig en uit de brieven tussen de ambassade en de belastingdienst blijkt niet dat hierover afspraken zijn gemaakt. Derhalve heeft de inspecteur terecht geen rekening gehouden met deze bedragen als voorheffing. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 9.2

Instantie: Hof Den Haag

Rubriek: Inkomstenbelasting

Editie: 21 april

Informatiesoort: VN Vandaag

  408
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen