Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur een dwangsom moet betalen voor het niet tijdig nemen van een beslissing op het bezwaarschrift.

X heeft op 8 januari 2023 bezwaar gemaakt tegen een besluit van de inspecteur. De inspecteur heeft de termijn verlengd met zes weken en vervolgens niet tijdig op het bezwaar beslist. X stelt de inspecteur op 6 juni 2023 in gebreke. Ook na de ingebrekestelling volgt geen beslissing van de inspecteur. X gaat in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur een dwangsom moet betalen voor het niet tijdig nemen van een beslissing op het bezwaar en stelt de dwangsom vast op € 1442. De rechtbank draagt de inspecteur op om een (nieuw) besluit te nemen binnen twee weken na het verzenden van de uitspraak. De dwangsom bedraagt € 100 per dag voor elke dag dat de beslistermijn van twee weken wordt overschreden, tot een maximum van € 15.000.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 4:18

Algemene wet bestuursrecht 4:17

Algemene wet bestuursrecht 7:10

Algemene wet bestuursrecht 6:12

Algemene wet bestuursrecht 8:55c

Algemene wet bestuursrecht 8:55d

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 22 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

744

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen