Uit een onderzoek naar het digitaliseren en overdragen van de registratie van onderhandse akten blijkt dat dit goed mogelijk is en de efficiëntie verhoogt. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer.

De registratie van onderhandse akten is een in de Registratiewet 1970 opgedragen niet-fiscale taak van de Belastingdienst. De Belastingdienst richt zich op het afstoten van niet-fiscale taken om zich volledig op kerntaken te kunnen concentreren. Dit is nodig gezien de capaciteit binnen de Belastingdienst. De mogelijkheid van registratie van akten wordt voornamelijk gebruikt door banken en kredietverstrekkers voor het registreren van onderhandse akten met pandrecht voor de financiële dienstverlening aan ondernemingen.

Registratie van onderhandse akten gebeurt nu nog fysiek. Het rapport concludeert dat digitalisering van dit proces goed mogelijk is. De nieuwe uitvoerder kan het proces zodanig vormgeven dat het tegemoetkomt aan de belangrijkste eisen en wensen van de stakeholders. Voor de implementatie van een gedigitaliseerd proces zijn echter wetswijzigingen noodzakelijk.

De staatssecretaris verwacht dat de Kamer voor het einde van 2024 wordt geïnformeerd over wie het proces van de registratie in de toekomst gaat uitvoeren en hoe het vervolgproces eruit gaat zien.

Wetsartikelen:

Registratiewet 1970 5

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

288

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen