Hof Amsterdam oordeelt in navolging van de rechtbank dat X niet betwist dat hij heeft geparkeerd zonder te betalen. Daarom komt het hof niet toe aan de beoordeling van de rechtmatigheid van de scanfoto’s.

Aan X is een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. X komt in hoger beroep en doet een verzoek om wraking. Dit verzoek wordt ongegrond verklaard. In hoger beroep is in geschil of de naheffingsaanslag terecht is opgelegd.

Hof Amsterdam oordeelt in navolging van de rechtbank dat X niet betwist dat hij heeft geparkeerd zonder te betalen. Van een niet bestreden feit hoeft de heffingsambtenaar geen bewijs te leveren. Het hof komt daarom niet toe aan een beoordeling van de vraag of de met de scanauto geproduceerde gegevens al dan niet rechtmatig zijn verkregen en of daarbij zorgvuldig is gehandeld. De stelling van X dat de naheffingsaanslag moet worden vernietigd, omdat deze is gebaseerd op onrechtmatig verkregen bewijs, treft daarom geen doel. De stellingen van X inzake de vermeende schending van de AVG en het EVRM behoeven geen behandeling.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 225

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Editie: 22 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

150

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen