Staatssecretaris Van Rij van Financiën beantwoordt Kamervragen van het lid Van Eijk (VVD) over het bericht ‘Frauderisico bij brievenbus-bv’s’. In de beantwoording gaat hij uitgebreid in op de aanpak van brievenbusmaatschappijen en doorstroomvennootschappen.

Uit het rapport van Moody’s Analytics, dat ten grondslag ligt aan het bericht, blijkt dat Nederland 377.399 rode vlaggen kent als indicatie van verdachte praktijken bij bedrijfsregistraties. In vergelijking met andere Europese landen scoort Nederland volgens Van Rij niet uitzonderlijk hoog op het aantal rode vlaggen per 1.000 bedrijven. Hij benadrukt dat er legitieme redenen kunnen zijn voor massaregistratie, maar erkent dat doorstroomvennootschappen misbruikt kunnen worden voor illegale activiteiten en belastingontwijking. De afgelopen jaren zijn er belangrijke maatregelen genomen tegen het misbruik van doorstroomvennootschappen voor fiscale doeleinden

In het Anti-Money Laundering (AML)-pakket wordt een registratieplicht voor domicilieverleners geïntroduceerd. Ook dienen onder de Wwft vallende meldingsplichtige instellingen, zoals domicilieverleners, ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Daarnaast loopt er een project van het Financieel Expertise Centrum (FEC) naar illegale trustdienstverlening. De Belastingdienst houdt toezicht op mogelijke financiële criminaliteit via signalen van de FIOD en controle en steekproeven van belastingaangiftes. Na het uitvallen van de FSV is de Belastingdienst bezig met het ontwikkelen van risico-indicatoren waarbij de AVG-waarborgen in acht worden genomen.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Belastingrecht algemeen

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

588

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen