Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat beide partijen de door hen bepleite WOZ-waarde niet aannemelijk maken en stelt de WOZ-waarde van het hotel schattenderwijs vast op € 14.000.000.

X bv is eigenaar en gebruiker van een hotel uit 2018 gelegen in de gemeente Tilburg. In geschil is of de WOZ-waarde 2021 van € 16.708.000 juist is vastgesteld.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat beide partijen de door hen bepleite WOZ-waarde niet aannemelijk maken en stelt de WOZ-waarde van het hotel schattenderwijs vast op € 14.000.000. De heffingsambtenaar onderbouwt de vastgestelde waarde primair met een berekening op basis van het “Rekenblad Taxatiewijzers Hotel 2020”. De rekenbladen die de heffingsambtenaar gebruikt, gaan uit van diverse parameters, financiële gegevens en berekeningen die echter niet zichtbaar zijn en ook niet inzichtelijk zijn gemaakt. De heffingsambtenaar heeft ook niet op andere wijze aannemelijk gemaakt dat de waarde niet te hoog is vastgesteld. De twee verkochte hotels die de heffingsambtenaar gebruikt voor de toepassing van de vergelijkingsmethode, zijn geen objecten die vergelijkbaar zijn met het hotel van X bv. Het beroep is gegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Waardering onroerende zaken

Editie: 22 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

135

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen