De Staatssecretaris van Financiën wijzigt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard (CRS).

De Regeling aanwijzing rechtsgebieden CRS wordt per 22 maart 2024 gewijzigd. Met de wijziging wordt in deze regeling een aantal landen aangewezen en wordt één rechtsgebied geschrapt. De rechtsgebieden zijn van belang omdat rapporterende financiële instellingen bij toepassing van bepaalde identificatieprocedures moeten vaststellen of bij hen bestaande rekeningen worden aangehouden door onder andere personen die fiscaal woonachtig zijn in een of meer van deze rechtsgebieden. Zij moeten deze informatie aan Nederland verstrekken opdat Nederland aan haar rapportageverplichtingen jegens andere landen kan voldoen.

Verder worden per 1 januari 2024 de bedragen gewijzigd die bij het bepalen van de betalingscapaciteit van de belastingschuldige als kosten van bestaan in aanmerking worden genomen als de belastingschuldige of zijn echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hiertoe wordt de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Invordering, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

152

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen