Het effect van de Wet minimumbelasting 2024 op de innovatiebox is zeer gering tot nihil. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op Kamervragen over het evaluatierapport van de innovatiebox. Van Rij ziet geen aanleiding om de regeling aan te passen.

Winsten van innovatieve activiteiten worden door de innovatiebox belast tegen een tarief van 9%. Slechts in enkele specifieke gevallen komt het effectieve tarief onder het minimumbelastingtarief van 15%. Reguliere winst van groepen worden namelijk vrijwel altijd belast tegen het reguliere tarief van 25,8%. Eventuele bijheffing wordt bepaald aan de hand van het netto kwalificerende inkomen van alle in Nederland gevestigde groepsentiteiten, waarbij ook wordt gecorrigeerd voor de reële aanwezigheid. De bewindspersoon verwacht niet dat gebruikers van de innovatiebox systematisch worden geraakt door de minimumbelasting.

In Nederland wordt in verhouding tot andere EU-landen, binnen de richtlijnen van de Europese Commissie, relatief veel gestimuleerd via fiscale regelingen en minder via directe subsidies. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen fiscale regelingen die innovatie stimuleren die zich richten op kostenreductie, zoals de WBSO, en op regelingen die de winstgevendheid van innovatie verhogen, zoals de innovatiebox. Een combinatie van de twee typen fiscale regelingen is relatief gebruikelijk in de EU en wordt in veertien lidstaten toegepast.

Lees ook het thema Innovatiebox.

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 12b

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Vennootschapsbelasting, Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

445

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen