Staatssecretaris Van Rij van Financiën stuurt het rapport van de evaluatie naar de giftenaftrek zonder kabinetsappreciatie naar de Tweede Kamer. Het rapport typeert de regeling als doeltreffend maar niet doelmatig.

De giftenaftrek is doeltreffend omdat het geven stimuleert. Uit een gedragsexperiment, dat werd uitgevoerd in het kader van de evaluatie, blijkt dat de huidige giftenaftrek leidt tot 9,6 procent hogere giften dan in de situatie zonder stimulans. Ook laat de uitkomst van een geversenquête zien dat ongeveer een kwart van de respondenten een beetje meer geeft door de giftenaftrek en ongeveer 8 procent veel meer.

De giftenaftrek is echter niet doelmatig. De toename aan giften door de giftenaftrek is minder groot dan de omvang van de belastingkorting, een deel van de budgettaire kosten komt ten gunste van de gever en de regeling is slecht uitvoerbaar. Ook komen de fiscale voordelen in grotere mate terecht bij hoge inkomens, hetgeen raakt aan het draagkrachtbeginsel in de inkomstenbelasting.

Concreet worden in het rapport een aantal beleidsopties genoemd om de doelmatigheid van de regeling te verhogen:

  • Het aftrektarief verlagen tot 20% (meer belastingopbrengsten circa € 131 miljoen);
  • Periodieke en eenmalige giften op dezelfde manier behandelen (besparing € 50 – € 80 miljoen);
  • Geheel afschaffen van de giften (opbrengst € 458 miljoen euro);
  • Omvorming van de giftenaftrek naar een geefsubsidie

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 16

Wet inkomstenbelasting 2001 6.32

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 22 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

593

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen