Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur de navorderingsaanslagen en vergrijpboetes terecht en naar de juiste bedragen oplegt omdat X bewust buitenlandse tegoeden niet aangeeft.

X heeft bankrekeningen in België. In zijn aangiften IB/PVV voor de jaren 2010 t/m 2016 geeft hij deze bankrekeningen bewust niet aan als belastbaar box 3-inkomen, met als doel om geen belasting te hoeven betalen. Pas nadat de inspecteur de aanslagen overeenkomstig de aangiften heeft opgelegd, blijkt het bestaan van de Belgische bankrekeningen uit onderzoek van de Belastingdienst. De inspecteur legt navorderingsaanslagen en vergrijpboetes op.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur de navorderingsaanslagen en vergrijpboetes terecht en naar de juiste bedragen oplegt omdat X bewust buitenlandse tegoeden niet aangeeft. De inspecteur heeft het belastbaar box 3-inkomen vastgesteld op basis van door X verstrekte overzichten. X betwist de saldi van de Belgische bankrekeningen niet. De schatting van de inspecteur is daarom redelijk. Nu buiten redelijke twijfel is dat X voor elk van de jaren bewust de Belgische bankrekeningen niet heeft aangegeven, heeft hij willens en wetens de kans aanvaard dat te weinig belasting zou worden geheven. Het beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 16

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

Wet inkomstenbelasting 2001 5.1

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 22 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

311

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen