Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de beroepen die zien op de jaren 2011 t/m 2013. Voor de beroepen over de jaren 2014 en 2015 is de rechtbank wel bevoegd. De rechtbank oordeelt dat deze boeten terecht zijn opgelegd maar vermindert de boeten beide met € 1000 tot € 1639, rekening houdend met verschillende omstandigheden.

Aan belanghebbende, X bv, zijn verzuimboeten en ambtshalve aanslagen opgelegd vanwege het niet tijdig indienen van de aangiften vennootschapsbelasting voor de jaren 2011 t/m 2013. Tegen de boeten komt X bv in bezwaar. De inspecteur verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk. X bv reageert hierop door opnieuw bezwaar te maken. De inspecteur beschouwt deze bezwaren als verzoeken om ambtshalve vermindering en wijst de verzoeken af. De bezwaarschriften van X bv tegen de aanslagen en verzuimboeten voor de jaren 2014 en 2015 verklaart de inspecteur ongegrond.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de beroepen die zien op de jaren 2011 t/m 2013. De beroepen hebben namelijk betrekking op de (afwijzende) beslissing van de inspecteur op verzoeken van X bv om ambtshalve vermindering en tegen deze beslissingen staan geen rechtsmiddelen open. Voor de beroepen over de jaren 2014 en 2015 is de rechtbank wel bevoegd. De rechtbank oordeelt dat de boeten over deze jaren terecht zijn opgelegd maar vermindert deze boeten beide met € 1000 tot € 1639, rekening houdend met de geringe jaarwinsten van X bv, de oorzaak van de te late aangiften die is gelegen in privéproblemen van de bestuurder en het feit dat de administratie van X bv wel op orde is.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67a

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Informatiesoort: VN Vandaag

Editie: 6 december

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

  186
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen