De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting stelt dat een betalingsregeling voor een bruidsschat geen onderhoudsverplichting is als bedoeld in art. 6.3 lid 1 sub a of b Wet IB 2001.

Na een echtscheiding treffen een man en een vrouw via een vaststellingsovereenkomst een betalingsregeling voor een bruidsschat. De man moet daarbij aan de vrouw een vaststaand bedrag van de bruidsschat betalen. Aan de kennisgroep is gevraagd of deze betaling een onderhoudsverplichting als bedoeld in art. 6.3 lid 1 sub a of b Wet IB 2001 is. De kennisgroep beantwoordt deze vraag ontkennend. Civielrechtelijk is een bruidsschat niet gelijk te stellen met een huwelijksvermogensrechtelijke aanspraak of partneralimentatie. Fiscaalrechtelijk worden de betalingen niet gedaan in het kader van partneralimentatie, waardoor er geen sprake is van periodieke uitkeringen of verstrekkingen op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting. Daarnaast kunnen de maandelijkse termijnen niet als onderdeel van een reeks van periodieke uitkeringen worden beschouwd, omdat sprake is van een vooraf vaststaand bedrag dat wordt uitbetaald.

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.3

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Belastingdienst

Editie: 20 december

Informatiesoort: VN Vandaag

207

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen