Hof Amsterdam stelt vast dat X, ondanks zijn ernstige ziekte, maatregelen had kunnen treffen om hulp te krijgen bij zijn financiële zaken. Daarom is het te laat bij de rechtbank ingestelde beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard. 

X maakt tevergeefs bezwaar tegen de WOZ-beschikking 2020 voor zijn woning. Na het overlijden van X gaan de erven in beroep tegen die uitspraak op bezwaar, terwijl de termijn daarvoor verstreken is. Tijdens de beroepstermijn was X nog in leven. X was ernstig ziek en zijn administratie chaotisch. X was tot de dag van zijn overlijden nog actief met financiële zaken en procedures. De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk. De erven gaan in hoger beroep. Hof Amsterdam stelt vast dat X, ondanks zijn ernstige ziekte, maatregelen had kunnen treffen om hulp te krijgen bij zijn financiële zaken. Daarom is het te laat bij de rechtbank ingesteld beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Lees ook het thema Bezwaar: het gesloten stelsel van rechtsbescherming.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 20 december

Informatiesoort: VN Vandaag

180

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen