Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het nog niet beschikken over alle stukken van het dossier geen excuus is voor de te late indiening van het beroep.

X is het niet eens met de niet-ontvankelijkverklaring van zijn beroep door Rechtbank Noord-Nederland. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het nog niet beschikken over alle stukken van het dossier geen excuus is voor de te late indiening van het beroep. X beschikte niet over het gehele dossier. Dit is geen reden om te oordelen dat hij niet in verzuim was ter zake van de termijnoverschrijding. X kon een pro forma beroep indienen en zijn beroep baseren op de stukken waarover hij beschikte en zijn beroep later kunnen aanvullen. Bovendien is er geen duidelijke reden waarom X niet enkele dagen eerder zijn beroepschrift. De termijnoverschrijding is niet verschoonbaar en het beroep is niet-ontvankelijk. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:11

Algemene wet bestuursrecht 6:9

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 20 december

Informatiesoort: VN Vandaag

188

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen