Rechtbank Den Haag oordeelt dat de technisch aanmerkelijk belang regeling niet van toepassing is en dat de door X bv van haar dochtermaatschappij ontvangen dividenduitkeringen ten onrechte in de Nederlandse belastingheffing zijn betrokken.

X bv maakt onderdeel uit van een internationaal concern dat actief is in diverse sectoren (constructie, transport, bankieren en retail). In 2013 richt zij een dochtermaatschappij op. In de jaren 2013 - 2017 keert de dochtermaatschappij dividenden uit van tussen de € 3 mln en de € 13 mln. De inspecteur is van mening dat de antimisbruikbepaling uit art. 17 lid 3 onderdeel b Wet VPB 1969 van toepassing is en trekt de dividenden in de Nederlandse belastinggrondslag. X bv is het daar niet mee eens en stelt daarbij dat zij een materiële onderneming drijft en het belang in de dochtermaatschappij niet ter belegging houdt. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de technisch aanmerkelijk belang regeling niet van toepassing is en dat de door X bv van haar dochtermaatschappij ontvangen dividenduitkeringen ten onrechte in de Nederlandse belastingheffing zijn betrokken. Hoewel aan de subjectieve voorwaarde van art. 17 lid 3 sub b VPB wordt voldaan, slaagt X erin om dit bewijsvermoeden te ontzenuwen. De door X bv genoemde redenen om Nederland onderdeel te laten uitmaken van de groepsstructuur zijn niet onlogisch. Dat het invoegen van Nederland binnen de groepsstructuur ‘geen (enkel) verband houdt met de economische realiteit’ is dan ook niet juist, mede gezien ook de zeer brede ondernemingsactiviteiten van de groep. Een en ander geldt ook voor de argumenten over de beschermingsmaatregelen. De rechtbank stelt verder ook nog vast dat vóórdat Nederland in de groepsstructuur werd ingeschoven er in het geheel geen Nederlandse belastingclaim op eventuele dividenden rustte. Onder die omstandigheden kan geen sprake zijn van het tussenschuiven met de bedoeling om Nederlandse dividend- of inkomstenbelasting te ontgaan. X' beroep is gegrond. De aanslagen worden vernietigd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 17

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 20 december

Informatiesoort: VN Vandaag

713

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen