Hof Amsterdam volgt het oordeel van de Rechtbank Noord-Holland dat X niet kwalificeert als ANBI.

Stichting X wilt door het opzetten van een systeem waarbij wederkerige dienstverlening wordt gewaardeerd in tijdseenheden, en het verspreiden van het concept ‘TijdSparen’, maatschappelijke structuren in wijken, stadsdelen en woongemeenschappen verbeteren. X heeft geen winstoogmerk en verzoekt de inspecteur om te worden aangemerkt als een ANBI. De inspecteur wijst het verzoek af. Volgens de inspecteur beoogt X namelijk niet om rechtstreeks het algemeen belang te dienen, maar dient zij primair een sociaal belang. Verder zijn de activiteiten niet gericht op een bepaalde kwetsbare doelgroep, maar staan zij open voor iedereen. Hof Amsterdam volgt het oordeel van de Rechtbank Noord-Holland dat X niet kwalificeert als ANBI. Dat de activiteiten van X door velen weliswaar positief zullen worden gewaardeerd en kunnen worden ervaren als van toegevoegde waarde voor de samenleving betekent niet dat de werkzaamheden rechtstreeks zijn gericht op het algemeen belang. De activiteiten van X zijn gericht op het als intermediair aanbieden van een platform ter ondersteuning aan mensen die een groep willen vormen met een sociale insteek en die dan zelf welzijn bevorderende activiteiten ontplooien. X is daarbij slechts op indirecte wijze bij betrokken. X' hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 5b

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 20 december

Informatiesoort: VN Vandaag

184

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen