Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht geen proceskostenvergoeding heeft toegekend voor het voeren van een hoorgesprek in de bezwaarfase.

Belanghebbende, X, maakt bezwaar tegen een aanslag IB/PVV 2013. X verzoekt om een vergoeding van de kosten van bezwaar en wil een hoorzitting. De inspecteur komt na een telefoongesprek volledig aan de grieven van X over de belastingheffing tegemoet. X stelt in beroep en hoger beroep dat hij recht heeft op een kostenvergoeding voor het horen in de bezwaarfase.

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht geen proceskostenvergoeding heeft toegekend voor het voeren van een hoorgesprek in de bezwaarfase. In de bezwaarfase heeft geen (fysiek) hoorgesprek plaatsgevonden en de inspecteur was daartoe ook niet gehouden nu hij na het telefoongesprek volledig aan de grieven van X is tegemoet gekomen. Daaraan doet niet af dat de inspecteur bij de uitspraak op bezwaar geen kostenvergoeding heeft toegekend (vgl. Hof Amsterdam 9 mei 2017, nr. 16/00213, ECLI:NL:GHAMS:2017:1787, V-N Vandaag 2017/1854). Het telefoongesprek in de bezwaarfase kan voor de proceskostenvergoeding niet worden gelijkgesteld met een echte hoorzitting, omdat geen hoorverslag is opgemaakt.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:2

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Hof Amsterdam

Editie: 16 mei

Focus: Focus

  229
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen