Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de wijze waarop de gemeente Meierijstad de leges heft niet onredelijk of willekeurig is. De Tarieventabel bouwkosten kent namelijk genormeerde bouwkosten per m² of m³ voor verschillende soorten bouwwerken.

X bv dient bij de gemeente Meierijstad een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De geschatte projectkosten bedragen € 18.000.000. De leges worden geheven aan de hand van genormeerde bouwkosten per m² of m³ voor verschillende soorten bouwwerken. X bv is het niet eens met de door haar verschuldigde leges. Volgens X bv is de heffing namelijk onredelijk en willekeurig, omdat aanvragers van bouwplannen met grote bouwsommen nadeliger worden behandeld dan aanvragers van bouwplannen met kleine bouwsommen. Ter zitting stelt X bv dat de opbrengstlimiet wordt geschonden.

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de wijze waarop de gemeente Meierijstad de leges heft niet onredelijk of willekeurig is. De rechtbank wijst er daarbij op dat de Tarieventabel bouwkosten van toepassing is, en dat deze genormeerde bouwkosten per m² of m³ voor verschillende soorten bouwwerken kent. Volgens de rechtbank was het voor X bv ten tijde van de aanvraag dan ook kenbaar met welk bedrag aan leges zij rekening moest houden. Ten aanzien van het beroep op de schending van de opbrengstlimiet, merkt de rechtbank op dat dit beroep in strijd komt met de goede procesorde, omdat het pas ter zitting, zonder nadere onderbouwing, naar voren is gebracht.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 229b

Gemeentewet 219

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Instantie: Rechtbank Oost-Brabant

Editie: 30 april

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen