Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet direct is benadeeld. Voor zover de verklaringen nog van belang zijn, heeft X in beroep de gelegenheid gehad om nader bewijs te overleggen. Haar beroep op het zorgvuldigheidsbeginsel slaagt daarom niet.

X claimt vergeefs aftrek van diverse zorgkosten, waaronder de aanschaf van Fixodent kleefpasta (€ 600) voor haar kunstgebit. In beroep accepteert de inspecteur deze post alsnog. Voor de overige posten stelt X dat in de bezwaarfase verklaringen van haar artsen zijn overgelegd en dat die vervolgens bij de Belastingdienst zijn zoekgeraakt. De inspecteur erkent dat de stukken niet zijn gekopieerd, maar ze zouden wel zijn geretourneerd. De inspecteur is niet in staat de stukken te overleggen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X niet direct is benadeeld door de handelswijze van de inspecteur. Voor zover de verklaringen nog van belang zijn, heeft X in beroep de gelegenheid gehad om nader bewijs te overleggen. Haar beroep op het zorgvuldigheidsbeginsel slaagt daarom niet. Een luchtreinigingsapparaat kwalificeert weliswaar als hulpmiddel, maar er is niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat deze hoofdzakelijk door zieken of invaliden wordt gebruikt. X maakt niet aannemelijk dat het gebruik van Iberogast door haar specialist is voorgeschreven. De specialist verklaart dat X ”sinds 2017 chronisch Iberogast gebruikt”, maar hieruit volgt niet dat het middel door deze arts is voorgeschreven. Het beroep is gegrond vanwege de alsnog geaccepteerde aftrek van Fixodent. X krijgt wegens het overschijden van de redelijke termijn een immateriële schadevergoeding van € 1000 en een proceskostenvergoeding van € 1750.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rubriek: Inkomstenbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 4 maart

Informatiesoort: VN Vandaag

216

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen