Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X recht heeft op een vermindering van de afvalstoffenbelasting voor het uit het afval afkomstige gedeelte van de CO2 die de inrichting via de schoorsteen heeft verlaten.

X exploiteert een afvalenergiecentrale waar afvalstoffen worden verbrand. X doet aangifte over het tijdvak september 2021. X stelt dat zij recht heeft op een belastingvermindering voor de hoeveelheid uit het afval afkomstige koolstof en zuurstof die na verbranding de inrichting als onderdeel en in de vorm van CO2 via de schoorsteen hebben verlaten. De inspecteur is het hier niet mee eens. In geschil is of X recht heeft op vermindering van de afvalstoffenbelasting.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X recht heeft op een vermindering van de afvalstoffenbelasting voor het uit het afval afkomstige gedeelte van de CO2 die de inrichting via de schoorsteen heeft verlaten. Een grammaticale uitleg van de wettekst van art. 27 lid 1 Wbm gaat voor een mogelijk andere uitleg op basis van de parlementaire geschiedenis. Tussen partijen is de afspraak gemaakt dat voor de berekening van de vermindering de NEa-systematiek gevolgd kan worden. De rechtbank sluit daarbij aan. Het beroep is gegrond. 

Lees ook het thema Milieubelastingen en brandstofaccijns.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet belastingen op milieugrondslag 27

Wet belastingen op milieugrondslag 23

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Milieuheffingen

Editie: 28 mei

Informatiesoort: VN Vandaag

65

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen