De in het Belastingplan 2024 aangekondigde maatregelen voor vastgoedaandelentransacties wijken af van het oorspronkelijke voorstel in de internetconsultatie. De aanpassingen van het wetsvoorstel hebben met name betrekking op de introductie van het overdrachtsbelastingtarief van 4% en het opnemen van overgangsrecht. De wijzigingen in het wetsvoorstel worden door de sector gewaardeerd en als een nuancering van het oorspronkelijke voorstel ervaren. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen over Contouren vastgoedaandelentransactie.

Het uiteindelijke resultaat van met name de maatregel ter voorkoming van overmatige heffing is mede afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het concrete geval. Zo kan bijvoorbeeld de hoeveelheid niet-aftrekbare BTW die in de bouwfase in rekening is gebracht leiden tot een belastingheffing die afwijkt van het met het wetsvoorstel beoogde niveau. Daarom is een beleidsevaluatie in 2028 aangekondigd om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregel te onderzoeken.

Verder gaat Van Rij in op de toepasselijkheid van het overgangsrecht. De beoordeling van de toepasselijkheid van overgangsrecht moet plaatsvinden voorafgaand aan de aandelenoverdracht. Daartoe geeft de inspecteur een voor bezwaar vatbare beschikking af. Dit betekent een toename van de uitvoeringslast voor de Belastingdienst. Ook verwacht de Belastingdienst dat het overgangsrecht kan bijdragen aan een toename van geschillen.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 oktober

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Prinsjesdag 2023

313

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen