Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de gemeente Zandvoort terecht een aanslag forensenbelasting 2012 heeft opgelegd aan X die zich pas in mei 2012 in de gemeente heeft ingeschreven. De rechtbank acht mede gelet op de late inschrijving aannemelijk dat X ten minste 90 dagen géén hoofdverblijf in de gemeente Zandvoort heeft gehad.

Belanghebbende, X, is eigenaar van een gemeubileerde woning in de gemeente Zandvoort waar hij doordeweeks verblijft in verband met zijn werk. In geschil is of de gemeente hem terecht een aanslag forensenbelasting 2012 heeft opgelegd. X staat vanaf 8 mei 2012 ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Zandvoort. Voor die tijd, en na zijn pensionering in 2014, staat X ingeschreven bij de gemeente Voerendaal.

Rechtbank Noord-Holland acht de aanslag forensenbelasting terecht. De rechtbank acht het aannemelijk dat X, in ieder geval tot 8 mei 2012, zijn hoofdverblijf buiten de gemeente Zandvoort had. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voor 8 mei 2012 hoofdverblijf in de gemeente Zandvoort had. Volgens de rechtbank heeft X in ieder geval gedurende 90 dagen, maar mogelijk het gehele jaar 2012, hoofdverblijf gehad buiten de gemeente Zandvoort. Nu niet in geschil is dat X de beschikking had over de woning, is de aanslag forensenbelasting terecht opgelegd.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 223

Instantie: Rechtbank Noord-Holland

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  17
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen