Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat betaalde belastingen niet aftrekbaar zijn als gift. Verder blijven eventuele onduidelijke wettelijke bepalingen niet buiten beschouwing aangezien uitleg kan worden gevraagd bij de rechter.

Belanghebbende brengt in zijn aangifte IB/PVV 2014 € 9124 in aftrek als giften onder de beschrijvingen “BTW Minister van Financiën” en “Ministerie van Financiën”. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat door hem betaalde belasting als gift in aftrek kan worden gebracht en dat door de onduidelijkheid van de wet het rechtszekerheidsbeginsel is geschonden. De inspecteur weigert de aftrek en Rechtbank Noord-Nederland verklaart het beroep van belanghebbende ongegrond. Belanghebbende gaat in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat betaalde belastingen niet in aftrek kunnen worden gebracht als gift. Uit de wetsgeschiedenis van de voorganger van art. 6.33 blijkt dat de wetgever met het begrip verplichte bijdragen geen belastingen heeft bedoeld. Verder vind het hof dat er geen plaats is om een wettelijke bepaling ten behoeve van de rechtszekerheid buiten werking te laten, nu er bij de rechter om uitleg kan worden gevraagd indien er sprake zou zijn van onduidelijkheid. Het hoger beroep is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.33

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting, Inkomstenbelasting

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 11 juni

1

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen