Rechtbank Zeeland-West-Brabant vermindert de aan een organisatrice van bingoavonden opgelegde navorderingsaanslag en bijbehorende vergrijpboete.

Uit onderzoek blijkt dat X met het organiseren van bingoavonden belastbare inkomsten heeft verworven. Deze inkomsten heeft zij niet aangegeven in haar aangiften ib/pvv. Gevolg zijn onder andere de aan X opgelegde in geschil zijnde navorderingsaanslag ib/pvv 2014, de daarmee samenhangende vergrijpboete en de aanslag Zvw 2014.

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant maakt de inspecteur aannemelijk dat X inkomsten heeft genoten met het organiseren van bingoavonden die niet zijn aangegeven. Het bedrag van de belasting dat als gevolg hiervan niet is geheven, is zowel relatief als op zichzelf beschouwd aanzienlijk. X moet zich daarvan bewust zijn geweest. De vereiste aangifte is niet gedaan. De bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. De schatting van de inkomsten is redelijk. Wel wordt de hoogte van het bedrag aan inkomsten overeenkomstig het standpunt van de inspecteur in de beroepsfase verminderd met de kosten van de bingoavonden en de opbrengstverdeling. De belastingaanslagen en vergrijpboete worden dienovereenkomstig verminderd. De hoogte van de vergrijpboete wordt verder met 10% verminderd omdat de hoogte van de navorderingsaanslag is bepaald met toepassing van omkering van de bewijslast. Overschrijding van de redelijke termijn zorgt voor een verdere vermindering van 5%. Het beroep van X is gegrond.

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Bronbelasting

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 11 juni

Uitsluiting Nieuwsbrief: Uitsluiting Nieuwsbrief

0

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen