Het Gerecht oordeelt dat de Belgische vrijstelling voor de overwinst van Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een multinationale groep van ondernemingen staatssteun oplevert. De Commissie toont aan dat bij deze regeling aan Magnetrol International belastingvoordelen worden toegekend.

België past sinds 2005 een vrijstelling toe voor de overwinst van Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een multinationale groep van ondernemingen. Magnetrol International en enkele andere in België gevestigde vennootschappen die deel uitmaken van multinationale groepen van ondernemingen maken gebruik van deze regeling. In een besluit van 11 januari 2016 stelt de Europese Commissie vast dat deze regeling staatssteun voor de begunstigden ervan vormt. In het besluit draagt de Commissie België op om de verleende steun terug te vorderen van de ontvangers. Magnetrol International is het hier niet mee eens en verzoekt het Gerecht om nietigverklaring van het besluit.

Het Gerecht oordeelt dat de Belgische vrijstelling voor de overwinst van Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een multinationale groep van ondernemingen staatssteun oplevert. De Commissie toont aan dat bij deze regeling aan Magnetrol International belastingvoordelen worden toegekend. Het Gerecht overweegt daarbij onder andere dat de Commissie haar conclusie met betrekking tot het bestaan van een voordeel afdoende heeft gemotiveerd. Ook heeft de Commissie terecht besloten dat de regeling inzake de vrijstelling van overwinst afwijkt van de referentieregeling en Magnetrol International verschillend behandelt ten opzichte van andere ondernemingen die zich in een vergelijkbare juridische en feitelijke situatie bevinden.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Editie: 25 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Gerecht van de Europese Unie

19

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen