Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de letselschade-uitkering volgens een juiste wetstoepassing is meegenomen in de rendementsgrondslag van box 3. X' beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet. 

X heeft een letselschade-uitkering ontvangen, met als gevolg een behoorlijk box 3-vermogen. X vindt dat deze uitkering ten onrechte wordt gerekend tot zijn rendementsgrondslag voor box 3. Hij komt dan ook in bezwaar tegen de aan hem opgelegde aanslag IB/PVV 2017. Volgens X moet de uitkering worden vrijgesteld, omdat hij anders ongelijk wordt behandeld ten opzichte van andere slachtoffers van rampen. Zowel in bezwaar, als later in beroep, vangt X bot.

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de letselschade-uitkering volgens een juiste wetstoepassing is meegenomen in de rendementsgrondslag van box 3. Er is evenmin sprake van een oogmerk van begunstiging of van begunstigend beleid, nu de vergoedingen aan slachtoffers van de door X aangehaalde andere rampen eveneens in de rendementsgrondslag worden betrokken. Er is dus geen sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel. X' zijn beroep op schending van art. 1 Grondwet faalt ook. Het hoger beroep wordt toch gegrond verklaard gelet op de verminderingsbeschikking in verband met rechtsherstel. X heeft, anders dan bij de rechtbank, in hoger beroep wél verzocht om een immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn. Die wordt toegekend.

Lees ook het thema Box 3.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25c

Wet inkomstenbelasting 2001 5.3

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Editie: 25 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Inkomstenbelasting

481

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen