Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X niet slaagt in het (tegen)bewijs dat de werkelijke bouwkosten lager zijn. Het door X niet overleggen van de begroting, de facturen, de aannemingsovereenkomsten, de realisatie en de verantwoordingsstukken komt voor haar eigen rekening.

X verzoekt om een omgevingsvergunning voor de bouw van een groot distributiecentrum. Ondanks dat de aanvankelijk geraamde kosten volgens X ruim € 20 mln. zijn, gaat de gemeente Groningen uit van € 27.849.607 en heft € 887.345 aan leges. De aanslag is gebaseerd op genormeerde bouwkosten per vierkante meter.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X niet slaagt in het (tegen)bewijs dat de werkelijke kosten lager zijn. Het door X niet overleggen van de begroting, de facturen, de aannemingsovereenkomsten, de realisatie en de verantwoordingsstukken komt voor haar eigen rekening. X stelt vergeefs dat zij geen stukken kan overleggen uit vrees dat derden, zoals de commerciële adviseurs van de gemeente, kennisnemen van de inhoud. De fiscale geheimhoudingsplicht geldt namelijk ook voor door de gemeente ingeschakelde derden, ook als dit commerciële bedrijven zijn. Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 231

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67

Gemeentewet 229

Instantie: Rechtbank Noord-Nederland

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Editie: 25 september

Informatiesoort: VN Vandaag

90

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen