Het Gerecht oordeelt dat de Belgische vrijstelling voor de overwinst van Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een multinationale groep van ondernemingen staatssteun oplevert. De Commissie toont aan dat bij deze regeling aan de begunstigden daarvan belastingvoordelen worden toegekend.

België past sinds 2005 een vrijstelling toe voor de overwinst van Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een multinationale groep van ondernemingen. In een besluit van 11 januari 2016 stelt de Europese Commissie vast dat deze regeling staatssteun voor de begunstigden ervan vormt. In het besluit draagt de EC België op om de verleende steun terug te vorderen van de ontvangers. België is het hier niet mee eens en verzoekt het Gerecht om nietigverklaring van het besluit.

Het Gerecht oordeelt dat de Belgische vrijstelling voor de overwinst van Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een multinationale groep van ondernemingen staatssteun oplevert. De Commissie toont aan dat bij deze regeling aan de begunstigden daarvan belastingvoordelen worden toegekend.

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Editie: 25 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Instantie: Gerecht van de Europese Unie

35

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen