Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in het besluit van de EC vastgestelde referentiekader onjuist is. Het Gerecht had dit kunnen vaststellen als het betoog van Fachverband Spielhallen eV en LM was onderzocht.

Fachverband Spielhallen eV (een brancheorganisatie van 88 exploitanten van kansspelautomaten) en LM (een exploitant van kansspelautomaten) dienen bij de Europese Commissie klachten in over de fiscale behandeling van overheidscasino’s in Duitsland. Volgens de Commissie is er echter geen sprake van staatssteun. Het Gerecht (22 oktober 2021, T‑510/20) verwerpt het beroep van Fachverband Spielhallen en LM tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie. In hun hogere voorziening verzoeken Fachverband Spielhallen eV en LM om vernietiging van de beschikking van het Gerecht.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in het besluit van de EC vastgestelde referentiekader onjuist is. Het Gerecht had dit kunnen vaststellen als het betoog van Fachverband Spielhallen eV en LM was onderzocht. Nu het Gerecht dit heeft nagelaten, vernietigt het Hof van Justitie EU de beschikking van het Gerecht en verwijst het de zaak terug naar het Gerecht.

Lees ook het thema Fiscale staatssteun.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 107

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht

Editie: 25 september

Informatiesoort: VN Vandaag

100

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen