Het staffelbesluit pensioenen is gewijzigd. De wijzigingen betreffen de toevoeging van een nieuw onderdeel 9. Dit onderdeel bevat een aanwijzing in verband met de verlaging van de minimale leeftijd voor het verwerven van pensioenaanspraken van 21 jaar naar 18 jaar. Daarnaast zijn redactionele wijzigingen aangebracht.

De invoering van de maatregelen van de Wet toekomst pensioenen leidt ertoe dat de minimale leeftijd voor het verwerven van pensioenaanspraken wordt verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. De bepaling treedt in werking per 1 januari 2024. Vanwege de korte invoeringstermijn worden in onderdeel 9 regelingen met een premie-overeenkomst aangewezen als pensioenregeling in de zin van de Wet LB 1964 als onder de genoemde voorwaarden voor werknemers met een leeftijd van 18 of 19 jaar wordt uitgegaan van het percentage van de leeftijdsklasse 20 tot en met 24.

Het besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2024. Het besluit is voor het laatst geactualiseerd op 26 juni 2023, nr. 2023-13825, V-N 2023/34.9.

Wetsartikelen:

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10aa

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 10

Wet op de loonbelasting 1964 38r

[Nieuwsbron]

Rubriek: Loonbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 25 september

Informatiesoort: VN Vandaag

197

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen