De Tweede Kamer heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen op 21 september 2023 27 moties aangenomen. In een flink aantal wordt de regering verzocht bepaalde fiscale maatregelen te treffen.

 • Zo wil men bij amendement regelen dat de inkoop van eigen aandelen gelijk wordt aan de belasting op het uitkeren van dividend.
 • Ook moet de bankenbelasting worden verhoogd en het (top)tarief in box 2 en box 3 met 2%-punt.
 • De taakstelling voor belastingconstructies en fiscale regelingen moet worden gerealiseerd, waarmee de inkomstenbelasting voor 2024 niet wordt verhoogd.
 • In de 30%-regeling moet het deskundigheidsvereiste worden aangescherpt.
 • Verder moet onderzocht worden welke fiscale of andersoortige obstakels winstdeling belemmeren, om zo winstdeling te stimuleren.
 • De rol van private equity in sectoren die collectief worden bekostigd, maar ook bij (familie)bedrijven, moet fors teruggedrongen worden. De opkomst van private equity kan niet los worden gezien van bestaande belastingvoordelen.
 • De huidige korting van de benzine en dieselaccijnzen moet met een jaar verlengd worden en de accijnzen eenmalig niet geïndexeerd.
 • Ook moet de energiebelasting worden verlaagd voor huishoudens.
 • Het afschaffen van fossiele (financiële en fiscale) voordelen moet tot een diplomatiek speerpunt worden gemaakt met als doel deze internationale fossiele subsidies zo snel als mogelijk af te schaffen.
 • Ook transferpassagiers en privéjets moeten vliegbelasting gaan betalen om hiermee de energiebelasting op aardgas te verlagen.
 • Bij de hersteloperatie toeslagen moet een keuze voor maatwerk worden aangeboden. De verlaging van het afbouwpunt van het kindgebonden budget voor paren met € 9000 moet worden teruggedraaid.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Regelgevende instantie: Staten-Generaal

Editie: 25 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2023

2424

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen