De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van Deliveroo zonder motivering (art. 81 lid 1 Wet RO) en bevestigt het oordeel van het hof dat de tekst van de werkingssfeerbepaling zelf en de elders in de CAO gebruikte bewoordingen onvoldoende aanknopingspunten bevat om te concluderen dat de CAO alleen ziet op gemotoriseerd vervoer.

Deliveroo Netherlands bv exploiteert een digitaal platform waarop restaurants maaltijden aanbieden voor consumenten. Deliveroo zorgt ervoor dat de bestellingen door fietskoeriers worden bezorgd. Voor de bezorging wordt aan de consument een vergoeding in rekening gebracht. Volgens de FNV moet Deliveroo de CAO voor beroepsgoederenvervoer over de weg naleven. Zowel de kantonrechter als Hof Amsterdam stellen de FNV in het gelijk. Deliveroo gaat in cassatie.

De Hoge Raad verwerpt het beroep zonder motivering (art. 81 lid 1 Wet RO) en bevestigt het oordeel van het hof dat de tekst van de werkingssfeerbepaling zelf en de elders in de CAO gebruikte bewoordingen onvoldoende aanknopingspunten bevat om te concluderen dat de CAO alleen ziet op gemotoriseerd vervoer.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de rechterlijke organisatie 81

Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer)

Rubriek: Arbeidsrecht

Editie: 27 november

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

635

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen