Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het niet aannemelijk is dat A bv de exploitant van het schip is. Omdat X niet aannemelijk maakt dat er sprake is van een andere, buiten Nederland gevestigde, exploitant van het schip, is hij in Nederland verzekerd en premieplichtig.

Belanghebbende, X, woont in Nederland en werkt als Rijnvarende op een binnenschip voor het in Luxemburg gevestigde A bv. In zijn IB-aangifte 2007 verzoekt X om vrijstelling van de premie volksverzekeringen. Hij stelt namelijk dat hij niet in Nederland maar in Luxemburg verzekerd en premieplichtig is voor de volksverzekeringen. De inspecteur verleent de vrijstelling niet.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het niet aannemelijk is dat A bv de exploitant van het schip is. De rechtbank wijst daarbij op een uitspraak van een Luxemburgse rechter waaruit dat blijkt. Omdat X niet aannemelijk maakt dat er sprake is van een andere, buiten Nederland gevestigde, exploitant van het schip, is hij in Nederland verzekerd en premieplichtig voor de volksverzekeringen. X krijgt nog wel een immateriële schadevergoeding van € 7000 voor overschrijding van de redelijke termijn.

[Bron Uitspraak]

Informatiesoort: VN Vandaag

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen, Internationale sociale zekerheid

Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Editie: 11 juni

2

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen