Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Roemenië ten onrechte een accijns tegen het hogere tarief voor dieselolie toepast op energieproducten die opnieuw in het belastingentrepot van Bitulpetrolium zijn ingeslagen. Dit als sanctie omdat niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden in verband met de retournering.

SC Bitulpetrolium Serv SRL is een producent van en groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen. Bij een steekproefsgewijze controle stelt de Roemeense Belastingdienst vast dat klanten van Bitulpetrolium energieproducten retourneren naar haar belastingentrepot, zonder daarop informatie over de markering en de kleuring van het product te vermelden. De fiscus stelt vervolgens vast dat Bitulpetrolium hem ook niet heeft medegedeeld dat dit product opnieuw is ingeslagen in het belastingentrepot, waar het bleef tot het aan andere klanten werd verkocht. Bitulpetrolium is het niet eens met de aanslagen die de fiscus in verband met deze overtredingen oplegt, waarbij als sanctie de hogere accijns voor dieselolie die bestemd is voor gebruik als motorbrandstof op het energieproduct wordt toegepast. Bitulpetrolium stelt daarbij dat zij het energieproduct heeft geleverd samen met het bewijs van de markering en de kleuring ervan en een bewijs dat de accijns is voldaan. Verder merkt zij op dat het product naar het belastingentrepot is geretourneerd wegens problemen met de kwaliteit ervan of omdat het niet geschikt was voor de verwarmingsinstallaties van de klanten. Bitulpetrolium voert verder nog aan dat zij ook geen accijns heeft teruggevraagd, zodat melding van de retournering ook niet is vereist. De Roemeense rechter stelt prejudiciële vragen in deze zaak.

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Roemenië ten onrechte een accijns tegen het hogere tarief voor dieselolie toepast op energieproducten die opnieuw in het belastingentrepot van Bitulpetrolium zijn ingeslagen. Dit als sanctie omdat niet is voldaan aan bepaalde voorwaarden in verband met de retournering. Ook is het in strijd met het EU-recht dat Bitulpetrolium in verband met de retournering, en toepassing van het hogere tarief voor dieselolie, BTW is verschuldigd.

[Bron Uitspraak]

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie

Rubriek: Europees belastingrecht, Accijns en verbruiksbelastingen

Editie: 29 april

Informatiesoort: VN Vandaag

99

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen