De Staatssecretaris van Financiën informeert de Tweede Kamer over de ontwikkeling van een multilateraal instrument (MLI). Hiermee kunnen op efficiënte wijze belastingverdragen worden aangepast aan de nieuwe verdragsgerelateerde OESO-standaarden om belastingontwijking te voorkomen.

De MLI is volgens de staatssecretaris efficiënt en flexibel. Staten kunnen ervoor kiezen belastingverdragen niet via de MLI aan te passen. Alleen als beide verdragspartners dezelfde concrete aanpassing via de MLI accepteren, wijzigt deze de werking van het betreffende belastingverdrag. De MLI bevat verdragsgerelateerde maatregelen die al op 5 oktober 2015 zijn gepubliceerd in de BEPS-actiepunten (V-N 2015/56.4). Het kabinet rekent de uitkomsten van de actiepunten 6 (verdragsmisbruik) en 7 (vaste inrichtingen) tot het Nederlandse verdragsbeleid. Nederland voldoet al aan de minimum standard voor geschilbeslechting (actiepunt 14). Er bestaat het voornemen om zoveel mogelijk verdragen onder de werking ervan te brengen.

De MLI wordt waarschijnlijk in de eerste helft van 2017 ondertekend. Daarna volgt een goedkeuringswet.

[Nieuwsbron]

Editie: 2 november

Rubriek: Internationaal belastingrecht

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: VN Vandaag

  35
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen