In het Staatsblad is de Aanpassingswet basisregistratie personen gepubliceerd. Deze wet voorziet in aanpassingen van een aantal wetten als gevolg van de invoering van de Wet basisregistratie personen (Wet Brp). De Wet Brp en de aanpassingswet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Wet van 10 juli 2013, Stb. 2013, 316  

In het Staatsblad is de Aanpassingswet basisregistratie personen gepubliceerd. Deze wet voorziet in aanpassingen van een aantal wetten als gevolg van de invoering van de Wet basisregistratie personen (Wet Brp). De Wet Brp en de aanpassingswet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De Wet Brp (Stb. 2013, 315) vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). In de Wet Brp worden vier belangrijke vernieuwingen geïntroduceerd: de technische modernisering van de basisregistratie, de uitbreiding van de basisregistratie met niet-ingezetenen, de verbetering van de kwaliteit van de basisregistratie, en de verbetering van dienstverlening en vermindering van administratieve lasten. Door de Aanpassingswet basisregistratie personen worden de volgende fiscale wetten gewijzigd: de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Successiewet 1956, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet loonbelasting 1964, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.

[Nieuwsbron]

Editie: 19 augustus

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Regelgevende instantie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Informatiesoort: VN Vandaag

  17
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen