Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de aanslag forensenbelasting tijdig is opgelegd. De heffingsambtenaar heeft de aanslag ook niet te vroeg opgelegd.

Belanghebbende, X, is het niet eens met een aanslag forensenbelasting 2014 van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de aanslag forensenbelasting tijdig is opgelegd. Vanaf het moment dat de belastingschuld is ontstaan, heeft de heffingsambtenaar nog drie jaar om de aanslag op te leggen. In dit geval is de belastingschuld ontstaan op het moment dat X de woning meer dan 90 dagen voor zichzelf in 2014 beschikbaar hield. De aanslag is opgelegd op 30 juni 2014 en is dus niet te laat opgelegd. Het hof acht aannemelijk dat op 30 juni 2014 de 90-dagen-grens al is overschreden, zodat de aanslag ook niet prematuur is. De aanslag forensenbelasting is tevens terecht opgelegd. Er is geen sprake van een woning die uitsluitend voor verhuur is bestemd, omdat verhuur van de woning niet is toegestaan en er ook geen verhuur heeft plaatsgevonden. Het hof acht niet aannemelijk dat er geen sprake is van eigen gebruik door X en/of zijn gezin. Zelfs indien rekening wordt gehouden met het aantal dagen dat volgens X is gebruikt om de woning voor verhuur gereed maken en houden, geldt dat X de woning meer dan 90 dagen voor zichzelf en zijn gezin beschikbaar heeft gehouden. Het hoger beroep van X is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Gemeentewet 223

Editie: 21 augustus

Instantie: Hof 's-Hertogenbosch

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

Informatiesoort: VN Vandaag

  21
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen