Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de twee bezoeken die X binnen de bezwaartermijn heeft gebracht aan de balie van het kantoor van de heffingsambtenaar niet aangemerkt kunnen worden als bezwaarschrift.

Belanghebbende, X, maakt bezwaar tegen een aanslag afvalstoffenheffing 2017. In geschil is of de heffingsambtenaar het bezwaar terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de twee bezoeken die X binnen de bezwaartermijn heeft gebracht aan de balie van het kantoor van de heffingsambtenaar niet aangemerkt kunnen worden als bezwaarschrift. Een bezwaar kan alleen schriftelijk worden ingediend. De baliemedewerkster van de heffingsambtenaar heeft X dit ook laten weten en heeft X daartoe alsnog de gelegenheid geboden. Daarmee heeft de heffingsambtenaar gelegenheid tot verzuimherstel geboden. Dat de baliemedewerkster zou hebben toegezegd dat X een brief zou krijgen met het adres waarheen het bezwaarschrift gestuurd zou moeten worden, acht het hof niet aannemelijk. Nu het schriftelijke bezwaar van X ruim buiten de termijn is binnengekomen, heeft de heffingsambtenaar het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Lees ook het thema Bezwaar: het gesloten stelsel van rechtsbescherming

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 6:7

Algemene wet bestuursrecht 6:6

Algemene wet bestuursrecht 6:4

Instantie: Hof Arnhem-Leeuwarden

Editie: 28 mei

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  328
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen