Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken met de draf- en rensport over de compensatie en afdrachten naar aanleiding van de invoering van de Wet kansspelen op afstand per 1 januari 2021.

Op grond van de huidige vergunning voor het aanbieden van landgebonden weddenschappen op draf- en rensport is er één vergunninghouder die verplicht is tot een afdracht van 2,5% van de omzet aan doelen ter bevordering van de draf- en rensport in Nederland, in de praktijk de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) en de kortebaanbond. De invoering van de Wet kansspelen (KOA) op afstand betekent voor de paardenweddenschappen dat er reële mogelijkheden komen voor nieuwe aanbieders. De invoering van de Wet KOA en in het verlengde daarvan de Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen hebben gevolgen voor de hoogte van de verplichte afdrachten aan de NDR en aan de Kortebaanbond.

In de ontwerp Regeling kansspelen op afstand is uitgegaan van een verplichte afdracht van 10% van het brutospelresultaat op weddenschappen op paardenraces die in Nederland plaatsvinden. Naar aanleiding van de gesprekken is een eenmalige (lumpsum) compensatie van de effecten van de genoemde wetten op de afdrachten voorgesteld ter grootte van € 2,95 miljoen voor de NDR en € 0,25 miljoen voor de kortebaanbond. De compensatie is voorwaardelijk aan een substantiële inspanning van de partijen voor de transitie.

Bij de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand die plaatsvindt in 2023 wordt bekeken wat de ervaringen zijn met de weddenschappen op paardenraces.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Kansspelbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 april

Informatiesoort: VN Vandaag

  219
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen