Het kabinet is niet van plan wijzigingen aan te brengen in het tarief of de vrijstellingen in de assurantiebelasting. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst aan de Tweede Kamer. Aanleiding is een door Dialogic uitgevoerde evaluatie.

Hierbij is ingegaan op de doeltreffendheid en doelmatigheid van twee specifieke onderdelen van de assurantiebelasting. Het betreft enerzijds de tariefsverhogingen die in 2011 en 2013 zijn doorgevoerd en anderzijds de vrijstellingen voor schadeverzekeringen.

Het kabinet is op dit moment ook niet voornemens de papieren aangifte te vervangen door een digitale aangifte.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 1 april

Informatiesoort: VN Vandaag

  245
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen