Volgens de Staatssecretaris van Financiën biedt de voorgestelde vervangende subsidieregeling een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de fiscale aftrekbaarheid van scholingsuitgaven. Dit blijkt uit de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven die de bewindsman op 28 november 2019 naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 28 november 2020 de Eerste Kamer de Memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35306) gestuurd. De bewindsman geeft aan dat in ieder geval tot 1 januari 2022 nog gebruikgemaakt kan worden van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Indien de Eerste Kamer instemt met het voorliggende wetsvoorstel zal de komende maanden door de Belastingdienst en het UWV worden bezien hoe de communicatie over de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven en vervanging door de Subsidieregeling STAP-budget het meest adequaat kan worden vormgegeven. De staatssecretaris verwacht dat de Subsidieregeling STAP-budget rond de zomer van 2020 in de Staatscourant zal worden gepubliceerd.

Samenvattende zijn de voordelen van het STAP-budget vooral dat geen voorfinanciering van de scholingsuitgaven nodig is, dat tot een bedrag van € 1000 de volledige kosten van en kwalificerende opleiding worden vergoed en dat geen sprake is van een verzilveringsprobleem.

Het kabinet vindt dat er geen overgangsrecht nodig is voor scholingsuitgaven die worden gedaan in belastingjaren na de afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Het doet er daarbij niet toe dat wellicht eerder verplichtingen zijn aangegaan.

[Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Informatiesoort: VN Vandaag

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 3 december

Carrousel: Carrousel

Focus: Focus

  1103
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen