Rechtbank Den Haag overweegt dat het niet mogelijk is om op bezwaarschriften, die namens verschillende belastingplichtigen zijn ingediend, bij in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar te beslissen.

De gemeente stelt bij beschikking van 29 februari 2012 de WOZ-waarde van de woning van X vast. X maakt bezwaar. Op 17 december 2012 is het bezwaar op een hoorzitting mondeling toegelicht. Op deze hoorzitting zijn tevens de bezwaren van de vierenzestig andere cliënten van de gemachtigde van X, adviseur A, toegelicht. Op 28 december 2012 doet de gemeente in één geschrift naast uitspraak op het bezwaar van X ook uitspraak op de bezwaren van de vierenzestig andere cliënten van A. Het bezwaar van X wordt gegrond verklaard en de waarde van de woning is verminderd. Door A is namens alle vijfenzestig belastingplichtigen, waaronder X, in een gezamenlijk geschrift beroep ingesteld. Gesteld wordt dat de gemeente ten onrechte de uitspraken op bezwaar van vijfenzestig belastingplichtigen in één geschrift heeft vervat. Rechtbank Den Haag overweegt dat het niet mogelijk is om op bezwaarschriften, die namens verschillende belastingplichtigen zijn ingediend, bij in één vervatte uitspraak op bezwaar te beslissen. Hieraan doet niet af dat alle belastingplichtigen dezelfde gemachtigde hebben. Het  beroep van X is gegrond. Volgens de rechtbank is in beroep sprake van vijfenzestig samenhangende zaken. X heeft recht op 1/65 deel van de proceskostenvergoeding voor het beroep.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit proceskosten bestuursrecht 3

Algemene wet inzake rijksbelastingen 25

Algemene wet inzake rijksbelastingen 24a

Editie: 9 augustus

Instantie: Rechtbank Den Haag

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  38
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen