X exploiteert een restaurant en maakt gebruik van het Yitong kassasysteem. Hof 's-Hertogenbosch acht aannemelijk dat X gebruik heeft gemaakt van een speciaal programma op een USB-stick waarmee omzet kan worden verwijderd uit het kassasysteem. Het hof acht een boete van 100% passend en geboden doch vermindert de boete met 20% omdat de aanslag is opgelegd met toepassing van omkering en verzwaring van de bewijslast. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Belanghebbende, X, exploiteert met zijn vader in firmaverband een oriëntaals restaurant en maakt gebruik van het Yitong kassasysteem. Bij de Belastingdienst is van dit merk bekend dat daar m.b.v. een meegeleverde usb-stick omzet mee kan worden verwijderd. De inspecteur stelt een boekenonderzoek in en concludeert vervolgens dat X de afroommodule heeft gebruikt en omzet heeft verzwegen. Op basis van theoretische omzetberekeningen legt hij aan X navorderingsaanslagen IB 2011 en 2012 op met boeten van 100% (van achtereenvolgens ruim € 33.000 en € 46.000). Als de rechtbank de aanslagen en boeten vernietigt omdat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat X de afroommodule daadwerkelijk heeft gebruikt, gaat de inspecteur in hoger beroep.

Hof 's-Hertogenbosch (V-N 2018/29.1.1) oordeelt dat de inspecteur het gebruik van de afroommodule door X wel aannemelijk maakt. Het hof acht aannemelijk dat X gebruik heeft gemaakt van een speciaal programma op een USB-stick waarmee omzet kan worden verwijderd uit het kassasysteem. De vereiste aangifte is niet gedaan en de schatting van de inspecteur is redelijk. Het hof acht een boete van 100% in beginsel passend en geboden omdat sprake is van listigheid door gebruik te maken van een speciale afroommodule op een USB-stick. Aangezien de aanslag is opgelegd met toepassing van omkering en verzwaring van de bewijslast, wordt de boete met 20% verminderd. Het hof verklaart het hoger beroep van de inspecteur gegrond.

De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Lees ook het thema Verzuim- en vergrijpboetes: Een kwestie van verschil

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 2012 25 lid 2 en 3

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Editie: 3 april

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Instantie: Hoge Raad

Informatiesoort: VN Vandaag

  264
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen