De Europese Commissie heeft een voorlopig akkoord met de lidstaten bereikt over de financiering van het EU-programma voor belastingsamenwerking, genaamd Fiscalis. Het voorlopige akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.

Het programma Fiscalis moet de samenwerking tussen de belastingdiensten van de lidstaten ondersteunen en zo bijdragen tot de strijd tegen belastingfraude, -ontduiking en -ontwijking, door:

  • Het opzetten van betere en onderling meer verbonden IT-systemen die elke lidstaat anders afzonderlijk zou moeten ontwikkelen. Hieronder valt ook het ontwikkelen en onderhouden van interoperabele en kostenefficiënte IT-oplossingen om belastingautoriteiten te ondersteunen bij het toepassen van EU-wetgeving;
  • Het uitwisselen van goede werkwijzen en opleidingen om de efficiëntie te verhogen;
  • Het organiseren van gezamenlijke acties op het gebied van risicobeheer en audits;
  • Het bevorderen van het concurrentievermogen van de EU, het stimuleren van innovatie en van nieuwe economische modellen.

Brussel heeft 270 miljoen euro op de begroting gezet om Fiscalis te financieren. Het vandaag bereikte akkoord komt op een moment waarop de publieke verontwaardiging over belastingontwijking hoog oploopt: 74 % van de EU-burgers vindt dat de EU moet optreden tegen belastingontwijking en -ontduiking. Bovendien lopen de EU-landen jaarlijks ruim 50 miljard euro aan btw mis. Fiscalis moet helpen om dat probleem aan te pakken.

Bron: Europese Commissie

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

Carrousel: Carrousel

  308
Gerelateerde artikelen