Advocaat-generaal Van Hilten is van mening dat het toelaten van het onderzoek van het Amerikaanse laboratorium als bewijs niet in strijd is met het nationale fiscale procesrecht.

Belanghebbende, X, doet aangifte voor het vrije verkeer van een partij knoflookbollen. Bij de aangifte is een ‘certificate of origin' gevoegd, waarin wordt verklaard dat de goederen van Pakistaanse oorsprong zijn. Uit onderzoek van een Amerikaans laboratorium blijkt echter dat de knoflook vrijwel zeker afkomstig is uit China. De douane legt voor de meer verschuldigde douanerechten een uitnodiging tot betaling op aan X. De onderzoeksresultaten van het Amerikaans laboratorium zijn niet openbaar. Op prejudiciële vragen van de Hoge Raad antwoordt het Europese Hof van Justitie dat het bewijsoordeel over het gebruik van niet-verifieerbaar bewijs een kwestie is van nationaal procesrecht. Het HvJ acht het gebruik van dit bewijs niet in strijd met art. 47 van het Handvest van de grondrechten van de EU, mits het gelijkwaardigheidsbeginsel en het doeltreffendheidsbeginsel in acht zijn genomen (HvJ EU 23 oktober 2014, nr. C-437/13, BNB 2015/26).

Advocaat-generaal Van Hilten is van mening dat het toelaten van het onderzoek van het Amerikaanse laboratorium als bewijs niet in strijd is met het nationale fiscale procesrecht. Hierbij is van belang dat X geen informatieachterstand heeft nu ook de rechter en de inspecteur de onderzoeksresultaten niet kunnen verifieren. Hierin onderscheid de zaak van X zich van die van de arresten van het HvJ EU van 25 januari 2007, nr. C-407/04 en 4 juni 2013, nr. C-200/11. De A-G acht het gelijkwaardigheids- en het doeltreffendheidsbeginsel in casu niet geschonden. Ook het recht om te worden gehoord is niet geschonden, nu X voorafgaand aan het opleggen van de uitnodiging tot betaling haar standpunt kenbaar heeft kunnen maken en dit ook heeft gedaan.

[Bron Uitspraak]

Editie: 8 juni

Instantie: Hoge Raad (Advocaat-Generaal)

Rubriek: Douane, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  81
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen