Hof Amsterdam oordeelt dat het faxbericht aan de rechtbank waarin X verzoekt om een toelichting op de uitspraak niet kan worden aangemerkt als een tijdig ingediend hoger beroep. 

X is het niet eens met een aantal WOZ-beschikkingen van de gemeente Amsterdam. Op 4 juli 2013 verklaart Rechtbank Amsterdam zijn beroep gegrond. Per fax van 12 juli 2013 verzoekt X de rechtbank om een toelichting op de uitspraak. Per brief van 14 augustus 2013, bij het hof ingekomen op 21 augustus 2013, stelt X vervolgens hoger beroep in.

Hof Amsterdam oordeelt dat het faxbericht aan de rechtbank waarin X verzoekt om een toelichting op de uitspraak niet kan worden aangemerkt als een tijdig ingediend hoger beroep. De rechtbank heeft mogen aannemen dat X met dit geschrift niet heeft beoogd een rechtsmiddel tegen haar uitspraak aan te wenden. Het geschrift is nadrukkelijk geformuleerd als verzoek om een toelichting. Deze uitleg wordt bovendien bevestigd door de bewoordingen en de strekking van de bij het hof ingediende stukken. De doorzendplicht is in het onderhavige geval niet van toepassing. Het hof verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk aangezien het na het verstrijken van de termijn van zes weken is ingediend.

[Bron Uitspraak]

Editie: 24 november

Instantie: Hof Amsterdam

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  25
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen