Hof 's-Gravenhage oordeelt dat de gemeente de afspraak die zij met X heeft gemaakt om geen afvalstoffenheffing in rekening te brengen nog steeds niet rechtsgeldig heeft opgezegd.

X is het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing 2010 die de gemeente Binnenmaas aan hem heeft opgelegd. Rechtbank Dordrecht verklaart het beroep van X gegrond en oordeelt dat de aanslag wegens strijd met het vertrouwensbeginsel moet komen te vervallen. De gemeente stelt hoger beroep in tegen deze beslissing.

Hof 's-Gravenhage oordeelt dat de gemeente de afspraak die zij met X heeft gemaakt om geen afvalstoffenheffing in rekening te brengen nog steeds niet rechtsgeldig heeft opgezegd. X heeft geloofwaardig verklaard dat hij voor het aanbieden van het afval van zijn bloemenzaak in 1987 is overgegaan op een container van 1.100 liter en dat hij in dat jaar met de gemeente 's-Gravendeel, waarvan de gemeente Binnenmaas de rechtsopvolger is, heeft afgesproken dat hij in die containers tevens het huisvuil van hem en zijn gezin zou aanbieden en dat hij daarom geen afvalstoffenheffing voor zijn huishouden zou betalen. X heeft ook jarenlang geen aanslag gekregen. De rechtbank heeft op 11 februari 2011 geoordeeld dat X voor het belastingjaar 2009 nog steeds op de afspraak kon vertrouwen. De gemeente heeft tegen die uitspraak geen hoger beroep ingesteld. Onder deze omstandigheden ligt het voor de hand dat de gemeente, die zich voor 2010 op het standpunt stelt dat aan de afspraak een einde is gekomen, deze zou opzeggen. Uit het dossier komt niet naar voren dat dit is gebeurd. Het hoger beroep van de gemeente is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet belastingen op milieugrondslag 15.33

Editie: 13 mei

Instantie: Hof 's-Gravenhage

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: VN Vandaag

  20
Inhoudsopgave van deze editie
Gerelateerde artikelen